Woensdag 18 mei 2022

Rutte en Kaag polsen oppositie over hun wensen


  • 09-05-2022
  • Bron tekst / afbeelding: NOS.nl

Het kabinet begint vandaag zijn besprekingen met de oppositie over de Voorjaarsnota. In die nota staan allerlei voostellen om de begroting voor dit jaar aan te passen. Tweeënhalve week geleden, vlak voor het meireces, rondde het kabinet het overleg daarover met de regeringspartijen al af, maar het wil nu eerst de wensen van de oppositie polsen. Pas als dat is gebeurd, en plannen mogelijk zijn aangepast, wordt de nota gepresenteerd. Op zoek naar miljarden Het kabinet moet op zoek naar miljarden omdat er allerlei uitgaven zijn of worden gedaan die in de formatie nog niet waren voorzien. Zo gaat er onder meer extra...

Lees het hele artikel op NOS.nl »