Woensdag 1 februari 2023

Verbod op discriminatie om handicap of seksualiteit toegevoegd aan grondwet


  • 17-01-2023
  • Bron tekst / afbeelding: NOS.nl

Voortaan is discriminatie op grond van handicap of seksuele gerichtheid expliciet verboden. De Eerste Kamer stemde vandaag in met een initiatiefwijziging van artikel 1 van de grondwet. 56 senatoren stemden voor, 15 tegen.Het was de tweede keer dat de senaat met het voorstel instemde en daarmee is het definitief aangenomen. Een wijziging van de grondwet moet altijd door twee verschillende Tweede Kamers en twee verschillende Eerste Kamers worden aangenomen. De tweede keer is in beide Kamers zelfs een tweederdemeerderheid vereist.Tot nu werd in artikel 1 van de grondwet discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond...

Lees het hele artikel op NOS.nl »